Som Läkartidningen tidigare har skrivit är flera behandlingar och vacciner mot ebolainfektion på gång, men inget har testats på människor. Bioteknikföretaget Mapp Biopharmaceutical i Kalifornien har bland annat gjort försök med kombinationer av monoklonala antikroppar som ska angripa viruset.

Enligt en artikel i CNN är det just läkemedel från Mapp Biopharmaceutical som den amerikanske läkaren Kent Brantly och ytterligare en amerikansk ebolasmittad hjälparbetare har fått. Läkaren fick en dos av det oprövade läkemedlet ZMapp nio dagar efter att han insjuknat. Då var hans tillstånd så allvarligt att han ringt sin familj för att ta avsked. Sedan fick han läkemedlet. Redan efter en timme ska hans tillstånd ha förbättrats dramatiskt. Den ebolasmittade kvinnliga hjälparbetaren ska ha fått samma behandling, och även hennes tillstånd ska ha förbättats.

Mapp Biopharmaceutical har ännu bara utfört test i mindre skala på apor enligt CNN. Då ska fyra ebolasmittade apor som fått behandling 24 timmar efter insjuknandet ha överlevt. Två av fyra apor som fick läkemedlet efter 48 timmar klarade sig också, liksom en apa som fick det fem dagar efter att ha smittats av viruset.

Världshälsoorganisationen (WHO) har sagt att den inte varit inblandad i beslutet att ge de två amerikanerna behandlingen, utan att det var ett beslut som de tog själva med vetskap om att det aldrig testats på människor tidigare. Organisationens talesman Gregory Hartl sa till CNN att det inte går att börja använda otestade läkemedel mitt under ett sjukdomsutbrott. Läkare utan gränser varnar också för att använda läkemedel som inte är ordentligt testade.

Två hälsoarbetare som vårdat ebolasjuka på ett sjukhus i norra Liberia dog nyligen. Enligt lokala fackförbund saknar många av dem som ska ta hand om de sjuka ordentliga skyddskläder.

Läs tidigare artiklar i Läkartidningen:

Ebolasmittad läkare vårdas i USA

Svensk läkare reser till ebolacentrum

Största utbrottet sedan viruset identifierades

Ebolavaccin- och behandling finns men har inte prövats på människor