De medel som centrumet föreslås ska ha till sitt förfogande, 40 miljoner 2015 och 50 miljoner årligen från 2016, aviserades redan i forskningspropositionen hösten 2012, (s. 93). Först nu har förslaget kommit till konkret uttryck, dels i en promemoria från Utbildningsdepartementet, daterad den sista juli, dels i en intervju i G-P med ministern i samband med hans sommartal i Göteborg den gångna helgen.

Syftet är att stödja samordning mellan sjukvårdshuvudmän, industri och akademi kring kliniska studier. Centrumet ska sortera under Vetenskapsrådet och bland annat dela ut stimulansmedel till sjukvårdshuvudmän, dvs landsting och regioner.

Göteborg uppges vara en naturlig placering »framförallt med tanke på närheten till Astra Zeneca men också Göteborgs universitet och VG-regionen är framstående aktörer på detta område« står det i promemorian. Enligt regeringens planer ska centrumet inrättas före årsskiftet.

Till G-P säger Jan Björklund: »Västsverige har sedan tidigare skapat ett mindre sådant här organ just för Västsverige, kallat Gothia Forum. Det fungerar ganska bra och därför finns det en erfarenhet att bygga vidare på här.«

Och dessutom gäller det att behålla AstraZenecas verksamhet i Sverige, säger han:

»Självklart är vi bekymrade över att den amerikanska läkemedelsjätten Pfizer har deklarerat att de vill köpa Astra Zeneca. I ett sådant läge kan verksamheten i Sverige omprövas och då gäller det att vi är så attraktiva som vi kan.«