Syftet med projektet är att göra evidensbaserad psykologisk behandling tillgänglig för personer med mild till måttlig psykisk ohälsa, enligt ett pressmeddelande från Socialdepartementet.

Gustavsbergs vårdcentral på Värmdö utanför Stockholm har de senaste åren satsat på att göra psykoterapi mer tillgänglig inom primärvården. På vårdcentralen har olika behandlingsmetoder mot psykisk ohälsa  testats. Hittills har 600 patienter deltagit, och de preliminära resultaten visar på goda effekter. Tanken är nu att »Gustavsbergsmodellen« ska utvecklas och spridas till andra vårdcentraler i landet. 

Bland de pågående sjukdomsfallen i sjukförsäkringen dominerar i dag psykiska sjukdomar. En oroande diagnosförskjutning har skett de senaste åren, enligt socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.

– Den här diagnosförskjutningen är oroande eftersom dessa sjukfall tenderar att bli långa. Det här arbetssättet har framgångsrikt prövats på Gustavsbergs vårdcentral, och nu får Karolinska institutet möjlighet att bredare pröva och utveckla den här modellen så att fler kan omfattas, säger han i pressmeddelandet.

Mats Lekander, professor vid Karolinska institutet, är ansvarig för det regeringsstödda projektet. Pengarna kommer från Rehabiliteringsgarantin.