Två originalartiklar om saltintag, baserade på PURE, The Prospective Urban Rural-studien, i vilken drygt 100 000 personer från 18 länder varav 4 000 svenskar, följts under fyra år, publiceras i dag i New England Journal of Medicine, NEJM.

Artiklarna rör samband mellan saltintag och kardiovaskulära händelser respektive högt blodtryck. Enligt Annika Rosengren, professor i medicin vid Göteborgs universitet och en av forskarna bakom studien, kan vedertagna rekommendationer om saltintag ifrågasättas med anledning av studien.

– Det finns mycket litet vetenskapligt stöd för att sänka saltintaget till en nivå där få svenskar ligger i dag. Samtidigt är en hög konsumtion fortfarande förknippad med ökad risk, både för högt blodtryck och för hjärt-kärlsjukdom, säger Annika Rosengren i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Enligt pressmeddelandet ligger de flesta svenskars saltintag över Livsmedelsverkets rekommendationer, men under en nivå som enligt studien är riskabel:

»Ett ökat natriumintag ökar blodtrycket och då framför allt bland dem med ett intag över 5 gram per dag (över 12,5 g koksalt), bland dem som redan har högt blodtryck eller är över 55 år. Det nuvarande intaget i Sverige ligger normalt mellan 4 och 5 gram per dag (10-12 g koksalt) medan Livsmedelsverkets rekommendationer är att vuxna ska äta högst 2,3 gram natrium per dag, vilket motsvarar 6 gram bordssalt eller ca en tesked, en nivå som få svenskar håller idag.« 

I en tredje originalartikel, en meta-analys, också den publicerad i dag i NEJM, uppskattas sambandet mellan saltintag och kardiovaskulär mortalitet. Enligt denna artikel uppskattas en tiondel av all kardiovaskulär dödlighet på global nivå vara kopplad till ett intag av natrium över 2.0 gram per dag.

Läs artiklarna på nejm.org:

Association of Urinary Sodium and Potassium Excretion with Blood Pressure

Urinary Sodium and Potassium Excretion, Mortality, and Cardiovascular Events

Global Sodium Consumption and Death from Cardiovascular Causes