Tidningen har tagit del av en undersökning från medieföretaget Thomson Reuters som listat de forskare som fått flest citeringar i ett antal vetenskapliga publikationer, tidskrifter som företaget har bedömt som de allra mest välrenommerade.

Företaget utarbetade en egen metod där man först delade upp tidskrifter i 22 olika kategorier beroende på forskningsområden. Därefter valde man ut de rapporter som ett enskilt år blivit mest citerade inom sitt område. Lyckades en artikelförfattare placera sig i det översta skiktet fick han eller hon en plats på listan, skriver Dagens Medicin.

Bland de 15 medicinforskarna från svenska universitet finns namn som till exempel Christopher Gillberg, Lars Wallentin och Leif Groop.

Läs artikeln och undersökningen här:

Dagens Medicin: Här är svenskarna på lista över inflytelserika forskare

http://highlycited.com/