2009 blev det tillåtet att sälja vissa receptfria läkemedel utanför apotek, bland annat tabletter med paracetamol. Men överdosering av paracetamol kan ge allvarliga biverkningar, och de senaste åren har Giftinformationscentralen allt oftare fått samtal från hälso- och sjukvården angående patienter som vårdas på sjukhus för paracetamolförgiftning. Därför vill Läkemedelsverket nu stoppa den receptfria försälningen av paracetamol utanför apoteken.

– Vi bedömer att det finns skäl att begränsa tillgängligheten av paracetamol för att skydda folkhälsan, säger direktör Anders Carlsten vid Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Det är Läkemedelsverket som beslutar i frågan efter att berörda läkemedelstillverkare getts möjlighet att under tre veckor yttra sig över förslaget.