Enligt Harriet Wallberg håller ett »starkt oroväckande« gap på att växa fram mellan grundutbildningarna och forskningen. I de två senaste forskningspropositionerna (2008 och 2012) har stora satsningar gjorts på forskning. Samtidigt har anslagen till grundutbildningen knappt höjts alls, påpekar Harriet Wallberg på DN Debatt. Hon varnar för att det får negativa konsekvenser: »Med en ensidig satsning på forskning och forskarutbildning äventyrar vi kvaliteten i både utbildning och forskning«.

Håller grundutbildningen inte måttet kommer det även märkas på forskningen, enligt universitetskanslern som även skriver att det finns risk att »examinera jurister, ingenjörer, läkare och lärare med bristfälliga och föråldrade kunskaper«.

Inom grundskolan blev den senaste Pisamätningen en väckarklocka. Enligt Harriet Wallberg behövs en blocköverskridande uppgörelse om kraftigt ökade anslag till högre utbildning under minst tjugo år för att »undvika ett nytt Pisahaveri« inom den högre utbildningen i Sverige.

Harriet Wallberg, som tillträdde i juni, har fått i uppdrag av regeringen att föreslå ett nytt kvalitetssäkringssystem för den högre utbildningen. Systemet ska inte bara utvärdera lärosätenas utbildningar, utan även ge kunskap om hur utbildningen utvecklats över tid och står sig i en internationell jämförelse.

Läs debattartikeln i sin helhet här.