Under juni 2012 till december 2013 insjuknade 27 patienter på Lasarettet i Ystad sedan de drabbats av tarminfektioner till följd av den aggressiva bakterien Clostridium difficile. Tio av patienterna avled, och i fem fall finns det sannolika kopplingar till bakterien. I övriga fall pågår nu en analys, skriver Region Skåne i ett pressmeddelande.

I regionens uppdrag till Göran Stiernstedt ingår att han ska ta fram en bedömning av det vårdhygienska arbetet i Ystad. Likaså personals kunskap om och hantering av vårdskador i allmänhet, och anmälan enligt Lex Maria i synnerhet. Granskningen omfattar även en översyn av Region Skånes hygienföreskrifter och städrutiner, skriver regionen.

Granskningen beräknas vara klar i början av oktober. Detsamma gäller för Region Skånes interna händelseanalys och hygienrevision.

– Både för patienter, anhöriga, medborgare och medarbetare är det nu oerhört viktigt att alla korten läggs på bordet. Jag vill ha svar på om det finns brister i hanteringen bakom att det blev ett bakterieutbrott och varför det blev så omfattande, säger regiondirektör Jonas Rastad, som har beställt granskningen.

Göran Stiernstedt är infektionsläkare och har bland annat varit chef för avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och landsting, SKL. Sedan i höstas har han ett regeringsuppdrag att se över hur vårdpersonals resurser kan tas till vara för rätt uppgifter.

Region Skåne uppger även att två personer som varit avstängda från sina arbeten med anledning av händelsen i Ystad kommer att återgå i tjänst, med andra arbetsuppgifter, under den tid som granskningen pågår.

Som Läkartidningen tidigare berättat sattes akuta åtgärder in under utbrottet, som informationsinsatser till personalen och skärpta hygienrutiner. Däremot gjordes ingen Lex Maria-anmälan. Jonas Rastad uttalade då att det varit ett allvarligt misstag att inte göra en anmälan. Två personer, chefer, stängdes av från sina arbetsuppgifter och Jonas Rastad talade om att även polisanmäla dem. 

Läs mer om händelsen här:

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2014/06/Stensmyren-kritisk-till-hot-att-polisanmala-chefer/