Nästan hälften av distriktsläkartjänsterna inom primärvården i Falun är i dag vakanta.

– Endast 15 av 31 distriktsläkartjänster är tillsatta, säger skyddsombudet Daniel Svedin, som även är förtroendevald för Läkarföreningen i Falu primärvårds samverkansgrupp.

Primärvården i Falun har tampats med rekryteringsproblem i tio år.  I och med stora pensionsavgångar har situationen nyligen gått från alarmerande till akut. Samtidigt har arbetstempot blivit högre, administrationen mer tidskrävande och befolkningen mer vårdkrävande.

– Det har varit en långsamt försämrad arbetsmiljö under flera år, men nu är det verkligen kritiskt. Det är enormt stressigt för samtliga läkare, säger Daniel Svedin.

 Under fredagen, den 12 september, skickade han in en så kallad 6 6:a-anmälan till Arbetsmiljöverket, eftersom han inte upplever sig ha fått gehör hos arbetsgivaren.

– Jag tycker att arbetsgivaren har nonchalerat det här problemet under en lång tid och inte riktigt förstått allvaret i situationen, säger han och fortsätter:

– Man har levt lite på personalens lojalitet. Det har saknats handlingskraft hos arbetsgivaren och det är därför jag känner att jag måste gå vidare och göra en anmälan.

I anmälan skriver föreningen att det i snitt går 2 100 patienter på varje distriktsläkare. Det är även svårt att locka nya ST-läkare, och ungefär hälften av de nuvarande uppger att de är tveksamma till att fortsätta inom primärvården i Falun eller att de funderar på att byta specialitet.

– Det blir en ond spiral. När arbetsmiljön blir sämre så ser läkarna om sitt hus och byter arbetsgivare eller vårdcentral. Då blir det ännu sämre och fler slutar, säger Daniel Svedin som arbetar på Norslunds vårdcentral. Det är en av verksamheterna där läkarbristen är som störst.

– Här är vi 1,8 distriktsläkare på 13 100 patienter, säger han.

Läkarbristen leder till ökad psykisk ohälsa, uppsägningar, sjukskrivningar, stress, svårigheter att nyrekrytera, fler medicinska felbedömningar, risk för att röntgensvar eller labbsvar kommer bort samt i förlängningen ett minskat förtroende för primärvården, skriver föreningen i anmälan.

Föreningen kräver att arbetsgivaren tillsätter alla vakanta tjänster med ordinarie läkare – eller, om det inte går, anställer fler hyrläkare. Om det inte lyckas kräver den att det nuvarande uppdraget justeras så att en del uppgifter tas bort eller förs över till andra kliniker.

Ulf Börjesson, primärvårdschef i Dalarna, säger till Södra Dalarnes tidning att han är medveten om läkarbristen och att han håller med läkarföreningen i deras beskrivning av situationen i Falun.

– I dagsläget saknas ett 80-tal primärvårdsläkare i länet. För att komma tillrätta med detta måste vi få fler unga AT-läkare att söka allmänmedicin. Den samlade ledningen för sjukvården i länet är helt medvetna om detta, säger han till lokaltidningen.