Som Läkartidningen tidigare rapporterat har andelen läkare som fortsätter att arbeta efter att de fyllt 65 stigit kraftigt. Nu visar den nya rapporten att trenden fortsätter. 2011 var 8 procent av de sysselsatta läkarna 65 år eller äldre. Bland läkare med specialistbevis var det knappt 12 procent av de sysselsatta som hade nått åldern 65 år. Det är en kraftig ökning sedan millennieskiftet, då bara två procent av de yrkesverksamma hade fyllt 65.

Utvecklingen återspeglar delvis att de äldre läkarna utgör en större del av läkarkåren i dag. Men – visar kartläggningen – det handlar också om att en ökande andel äldre läkare fortsätter att arbeta. 2003 var runt 25 procent av de läkare som fyllt 65 sysselsatta, en andel som 2011 stigit till drygt 35 procent. Av dem som är sysselsatta jobbar de flesta, ca 84 procent, inom vården.

Kartläggningen visar att åren innan man fyller 65 år är de flesta läkare tillsvidareanställda, men att andelen som har vikariat eller annan tidsbegränsad anställning därefter ökar. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden (där heltid motsvarar 100 procent) minskar redan från 61 års ålder och ligger från och med 67 års ålder kring 40 procent.

En slutsats som dras i rapporten för Läkarförbundets del är att man bör bevaka även äldre läkares möjligheter till fortbildning. De bör också ges möjlighet till stöd i förhandlingar med arbetsgivaren och man bör förbättra medlemsinformationen i frågor som är specifika för denna grupp.