Förslaget till policy har tagits fram av Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM). Efter att det presenterades i våras har det varit på remiss bland förbundets delföreningar, och nu har policyn alltså formellt antagits av Läkarförbundet samt Nätverk för Sveriges läkemedelskommittéer, LOK.

Essensen i policyn är att den läkare som ordinerar ett nytt läkemedel eller ändrar i pågående läkemedelsbehandling för en patient har ansvar för att beslutet är lämpligt utifrån patientens hälsotillstånd, övriga läkemedel samt annan pågående utredning och behandling. Sätter man in ett läkemedel som riskerar krocka med ett annat som patienten står på måste man som läkare hantera detta. Uppföljningsansvar för en läkemedelsbehandling har man däremot bara för ordinationer man själv gjort.

Läkarförbundet har efterlyst ett förtydligande från Socialstyrelsen gällande läkemedelslistan, hittills utan framgång. Att nu Läkarförbundet självt satt ned foten hoppas man ska underlätta ett ställningstagande från Socialstyrelsens sida.