Enfrågepartiet Vård för pengarna som startades av vårdpersonal i Sörmland för ett år sedan har får 11,5 procent av rösterna och 8 mandat i landstingsfullmäktige, enligt de preliminära valnattsresultaten. Partiet som bland annat vill minska administrationen inom vården, avskaffa »onödiga nämnder« och stoppa fallskärmsavtal leds av neurologen Jonas Lindeberg som arbetar på Nyköpings lasarett. I partistyrelsen sitter även läkaren Anders Mansten samt två sjuksköterskor, en undersköterska och en rehabkoordinator.
Vård för pengarna kan nu få en vågmästarroll. Maktbalansen ser ut att rubbas ordentligt inom Landstinget Sörmland. Tidigare har Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Folkpartiet styrt i landstinget. Nu tappar de sin majoritetsposition. 

Norrbottens sjukvårdsparti som grundades 1994, gör sitt bästa landstingsval hittills. Partiet får 25,4 procent av rösterna och kniper 19 mandat. Det är därmed näst största parti efter Socialdemokraterna. Partiet har tidigare samarbetat med de borgerliga partierna, men har sagt att de kan tänka sig att samarbeta med alla utom Sverigedemokraterna.

Valet 2014 har fallit väl ut även för Sjukvårdspartiet Gävleborg som ökar från 4 mandat till 6 mandat.

Men det finns även förlorare bland sjukvårdspartierna. Sjukvårdspartiet i Västra Götaland, som befunnit sig utanför fullmäktige, hamnar ännu längre från makten i och med årets valresultat. Partiet lyckas bara få 0,7 procent, ett stort tapp jämfört med valet 2010 då partiet kammade hem 2,8 procent. Även Sjukvårdspartiet i Västmanland backar rejält från 2,9 till 1,9 procent.

Vårdpartiet i Skåne, som startade för ett år sedan, har inte heller lyckats locka tillräckligt med väljare trots idogt kampanjande. En besvikelse, kommenterar partiet resultatet på sin hemsida.

Det var sex etablerade och två nya sjukvårdspartier som kandiderade i år. Inför valet gick Läkartidningen igenom vad de vill göra (LT 22-23-2014). Flera gemensamma linjer framträdde då. En linje är decentralisering av vården – ofta genom att stärka de mindre sjukhusen på bekostnad av större länssjukhus. En annan linje är att många har startat efter nedskärningar. Ytterligare en likhet är att flera av partierna har sagt att de har som ambition att stå utanför blockpolitiken. De som ingått i ett samarbete har dock oftast sträckt handen mot höger. Flera av partierna verkar i glesbygdslän där Socialdemokraterna har styrt länge.

Dalarnas sjukvårdsparti har till exempel samarbetat i opposition med de borgerliga partierna under två mandatperioder. Partiet som tidigare haft 3 mandat, får ytterligare ett mandat enligt den preliminära rösträkningen.

Två sjukvårdspartier som tidigare ingått i majoritetsstyren i landstingen har hoppat av inför årets val: Sjukvårdspartiet i Västernorrland och Vrinnevilistan i Östergötland (LT 2014-04-14). Det förstnämnda kastade in handduken på grund av brist på kandidater, det sistnämnda eftersom de inte tycker sig ha fått gehör för sin huvudfråga – mer resurser till Vrinnevisjukhuset i Norrköping. 

SD tar plats i samtliga landsting

Sverigedemokraterna var tidigare representerat i 15 av Sveriges 21 landsting. Nu kommer de in i samtliga landsting, och på flera håll i landet får partiet en potentiell vågmästarroll. De får totalt 9,2 procent. 
Feministiskt initiativ ser däremot bara ut att kunna få inflytande på Gotland.

Källa: Valmyndighetens valnattsresultat. Resultaten är preliminära.