Läkaren menade att han hade inhämtat motsvarande kompetens under sina många år som vikarierande distriktsläkare vid sjukstugor i Västerbotten och Norrbotten. Avstånden gör att man initialt får handlägga i princip samtliga patientgrupper, menade läkaren, och även den fortsatta vården sker ofta lokalt med stöd på distans från slutenvården.

Men Socialstyrelsen menade att metoderna i öppen- och slutenvård skiljer sig, varför arbetet på sjukstuga inte kan ersätta sidotjänstgöring (randning).

Förvaltningsrätten menar att det inte framkommit några särskilda skäl för att frångå kravet på sidotjänstgöring och avslår därför läkarens överklagande av Socialstyrelsen beslut.

Läkaren säger till Läkartidningen att han har ett brett lokalt stöd bland studierektorer och sakkunniga, och har överklagat domen till kammarräten.