Det var i samband med en förlossning den 24 augusti som kvinnan efter att ha fått akut intensivvård på plats på BB Sophia överfördes till Karolinska universitetssjukhuset där hon senare avled.

– Vi beklagar djupt den tragiska utgången för kvinnan och känner ett starkt deltagande med anhöriga. Vi har grundligt utrett händelseförloppet. Vid förlossningen inträffade en svår och för barnet akut livshotande komplikation. Samtidigt drabbades kvinnan av en plötslig cirkulationskollaps. Detta är en extremt ovanlig situation, säger Harald Almström, chefläkare vid BB Sophia i ett pressmeddelande.

– Det innebar att vi samtidigt hade två mycket sjuka och vårdkrävande patienter. Analysen visar att såväl kvinnan som barnet fick adekvat och professionell intensivvård.

Så här beskrivs förloppet i pressmeddelandet:

»Kvinnan var i graviditetsvecka 40 vid ankomsten till BB Sophia. Avstannande värkarbete innebar att barnet fick förlösas med sugklocka. Vid förlossningen inträffade skulderdystoci, det vill säga att barnets axlar satt fast när huvudet var framfött. Det är en svår och för barnet akut livshotande situation som innebär att barnet omedelbart måste förlösas. Samtidigt drabbades kvinnan av en plötslig cirkulationskollaps.

Enligt händelseanalysen gavs därefter avancerad intensivvård till såväl kvinnan som barnet av BB Sophias anestesi- och operationsenhet, respektive neonatalenhet. Efter några timmar när kvinnan var stabiliserad överfördes hon för långtidsintensivvård till Karolinska universitetssjukhuset Solna. Barnet överfördes för eventuell kylbehandling vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.«

– Det var uppenbart att kvinnan skulle behöva intensivvård under en längre period. Därför överfördes hon för vård vid Karolinska Universitetssjukhuset, i enlighet med det avtal vi har med sjukhuset och med Stockholms läns landsting, säger Harald Almström.

Vad som orsakade cirkulationskollapsen är oklart, och kvinnan ska obduceras, enligt BB Sophia, som också uppger att man gjort en lex Maria-anmälan.

Inför öppnandet av BB Sophia i april i år avrådde en medicinsk expertgrupp från att ge klartecken åt kliniken på grund av bristande patientsäkerhet.

Läs tidigare artiklar:

Kvinna avliden efter förlossning

Experter ifrågasätter BB Sophia