Gustav Hemmings konstaterande kom i samband med en debatt mellan politiker i landstinget som Dagens Medicin arrangerade i går, onsdagen den 10 september. 

Dagens Medicin berättar att bland annat bemanningen i vården diskuterades och Gustav Hemming lyfte då fram att läkarna måste arbeta mer.

– Finns det några i vården som arbetar för lite? Ja, jag tror att det finns en och annan läkare på våra sjukhus som kanske borde schemaläggas mer, sade Gustav Hemming.