Oavsett vilka andra partier som ingår som kommer att ingå i den nya regeringen är Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyrens grundtips att det blir en socialdemokrat som tar över som socialminister,

– Om man tittar historiskt har socialministerposten ofta legat på det största regeringspartiet. Hälso- och sjukvården utgör en så stor del av samhällsbygget, det handlar om många människors behov och om stora resurser, att det ligger något symboliskt i att det största partiet leder Socialdepartementet. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har inte heller några starka profiler på hälso- och sjukvårdsområdet, säger Heidi Stensmyren.

Vad gäller tänkbara namn inom socialdemokraterna är det två personer hon lyfter fram som de starkaste kandidaterna.

– Lena Hallengren som är vice ordförande i Socialutskottet är ju profilerad på området och har dessutom tidigare ministererfarenhet. Sedan har vi Helene Hellmark Knutsson, landstingsråd i Stockholm, som blivit mer profilerad inom hälso- och sjukvårdspolitik de sista åren och som jag tror kommer att spela en viktig roll vid ett regeringsskifte. Om man tittar på vilka som tagit fram Socialdemokraternas hälso- och sjukvårdspolitiska rapport är det Lena Hallengren och Helene Hellmark Knutsson som delat på det arbetet.

Samma namn nämner Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och landsting, SKL.

– Det är klart att det spekuleras här på SKL vem som kan ta över på olika poster. Det är vanskligt att peka på enskilda personer, men om man skulle nämna några som aktualiseras i samband med hälsosjukvårdsfrågor så är Helene Hellmark Knutsson en person som nämns som framstående på S-sidan, och vi har också Lena Hallengren som ofta nämns. De är de två som jag tänker kommer att kliva in i positioner, antingen i vår organisation eller i en kommande S-ledd regering.

Om man tänker sig att socialministerposten skulle hamna hos något annat parti nämner Hans Karlsson vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt.

– Jag uppfattar att han har uttalat ambitioner på det sociala området, men då är det inte så mycket hälso- och sjukvårdsfrågor, utan det som vänstern drivit hårdast handlar ju om vinstmöjligheterna i välfärden.

Att hitta kandidater från Miljöpartiet är svårare, menar Hans Karlsson.

– I SKL-sammanhang har Miljöpartiet lyft fram Ann-Catrin Lofvars från Dalarna som har varit aktiv i hälso- och sjukvårdsfrågor och även andra SKL-frågor.

 Oavsett vem som blir minister menar Heidi Stensmyren att valresultatet pekar mot att det kommer att bli en svag regering som kommer att få svårt att driva igenom reformer, särskilt i ideologiskt laddade frågor som vinstförbud i välfärdssektorn.

– För att få igenom sina förslag kan regeringen behöva söka stöd över blockgränsen, vilket innebär att politiken troligen blir mer pragmatiskt inriktad. Socialdemokraterna har ju också en tradition av pragmatisk politik på hälso- och sjukvårdsområdet.

När det gäller vilka hälso- och sjukvårdspolitiska frågor som kommer att stå i fokus under mandatperioden nämner Heidi Stensmyren en ökad nationell samordning av den högspecialiserade vården, liknande den som redan skett inom cancervården.

– Måns Roséns utredning om den högspecialiserade vården ska vara klar 2015. Det betyder att man kommer att hinna med reformer på området under mandatperioden.

Ett annat område där hon hoppas på förändring gäller respekten för den professionella kompetensen.

– Det har funnits en tilltro till olika ledningssystem som ett smart system att uppnå bra vård. Men det är inte systemen som tar hand om patienterna, det är de som står på golvet, och det är där ansvaret måste placeras. Socialdemokraterna har sagt att man vill utreda styrningen av vården och låta proffsen vara proffs, så jag hoppas att vi kommer att se ett skifte från NPM till att stärka yrkesutövarnas formella ansvar.