Peter Bergh, överläkare och sektionschef för tumör- och ryggortopedi, och Anders Danemo, vårdenhetschef på ortopedkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, fick Sjukhusläkarnas pris Årets visslare.

Med priset belönas »personer som stått upp för demokrati och yttrandefrihet i vården till gagn för patienter och läkare«.

Årets visslare belönades med motiveringen: »De hade modet att gå emot budgetstyrningen och i stället se till helheten. Mot alla regler och utan pengar i avdelningens budget skickade de sin patient till den neurorehabilitering han behövde för att kunna gå igen.«

Friska sjukvårdspriset gick till Julia Mjörnstedt, generalsekreterare i Ung cancer, med motiveringen: »För att hon och Ung cancer ger en röst åt alla som är ’unga och odödliga’ och samtidigt får diagnosen cancer, och öppnar sjukvårdens ögon för hur unga vuxna med cancer upplever vården.«