Eva Piscator tar emot priset av Sylfs ordförande Emma Spak och Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. Foto: Marie Ström

Eva Piscator, specialist i akutsjukvård och verksam vid akutkliniken på Karolinska sjukhuset, Solna, får priset bland annat för att hon, enligt motiveringen, »visar på inspirerande ledarskap och är en förebild för juniora kollegor – både när det gäller vanliga patientmöten, såväl som svåra samtal och komplexa akuta fall«.

Gustaf Levin, specialist i öron-, näs- och halssjukdomar vid ÖNH-kliniken i Landstinget Sörmland, prisas bland annat för sitt »oändliga tålamod på operation och benborrningslab« och för att han »från dag ett behandlat oss underläkare som jämbördiga kollegor«.

Gustaf Levin var dock inte på plats vid prisutdelningen. Han var tvungen att gå jour men hälsade att det var den finaste utmärkelsen han fått och att »varje operation där man inte tar tillvara på handledningsmöjligheten är en förlorad operation«.

De två pristagarna belönas med vardera med 10 000 kronor. Handledarpriset har delats ut vartannat år sedan 2001 i syfte att stimulera till god handledning av AT- och ST-läkare.