Emma Spak tar över som ordförande från november och fram till dess nuvarande ordförandeperiod löper ut sista juni 2015. Hon efterträder Karin Båtelson, vice ordförande för Läkarförbundet och ordförande för Sjukhusläkarna, som lämnar uppdraget i förtid.

– Uppdraget känns otroligt spännande och viktigt då RLIM:s frågor är sådant som påverkar och engagerar både läkare och patienter, säger Emma Spak.

En viktig framtidsfråga är enligt henne hur läkare ska kunna bli mer delaktiga i utvecklingen och implementeringen av nya IT-system och ny teknik.

RLIM är ett rådgivande och beredande organ till Läkarförbundets styrelse i läkemedels-, IT- och medicintekniska frågor. RLIM ska följa frågorna såväl i samhället och sjukvården i stort, som inom förbundet.