Försvarsmaktens generalläkare är den som i dag har tillsynsansvaret för hur Försvarsmakten följer lagar och föreskrifter om miljö- och hälsoskydd, livsmedelssäkerhet, djurskydd, djurhälsovård, djursjukvård, hälso- och sjukvård samt smittskydd. 

Nu ska en särskild utredare se över om detta är bästa ordningen eller om tillsynen ska ske på annat sätt och om den ska omfatta andra områden.

Till särskild utredare har regeringen utsett juristen Ingvar Åkesson, f d generaldirektör för Försvarets radioanstalt, FRA.

Utredningen ska vara klar den 18 september 2015.

Generalläkare i dag är Siegfried de Joussineau.