Läkarsekreterarna har tillgång till diktat och patientjournaler via nätet, och inga uppgifter lagras utanför landstingets IT-system. Problemet, menar JO, är att läkarsekreterarna inte omfattas av den tystnadsplikt som enligt offentlighets- och sekretesslagstiftningen gäller för vårdgivarens egen personal.

Företaget har tecknat ett särskilt sekretessavtal med läkarsekreterarna, men enligt JO räcker det inte för att ett utlämnande kan ske utan att det innebär skada för patienten. Det handlar, framhåller JO, om mycket integritetskänslig information som en vårdanställd kan dömas för om man lämnar ut, vilket inte läkarsekreterarna i företaget kan.