När journal på nätet infördes i Uppsala för ett par år sedan beslutades att patienterna på sikt skulle få möjlighet att lämna kommentarer i anslutning till en journalanteckning. En teknisk lösning för detta har utvecklats av landstingets IT-avdelning som var tänkt att tas i bruk inom kort.

Men nu meddelar Benny Eklund på landstingets IT-avdelning att planerna stoppas.

– Vi har inom projektledningen beslutat att inte gå vidare med detta eftersom vi inte nått tillräcklig enighet om detta i samverkan.

Införandet av journaler på nätet i Uppsala har kantats av kritik från fackligt håll, framför allt från läkarföreningen, hittills utan att man fått gehör.

– Det är väldigt glädjande att någon äntligen lyssnar på oss, med tanke alla oklarheter och hur oerhört komplicerat det verkar vara, säger Anna Rask-Andersen, vice ordförande i Upplands allmänna läkarförening.

Kommentarerna skulle ligga i ett personligt hälsokonto sammanlänkat med journalen. Patienten skulle kunna lägga till, ta bort eller ändra i kommentarer helt fritt och bestämma i fall de skulle tillgängliggöras för vårdpersonalen. Därmed bedömde landstinget att de inte skulle bli allmänna handlingar, vilket annars skulle medföra en skyldighet för landstinget att läsa varje kommentar.

Men SACO-facken menade, med hänvisning bland annat till en nyligen gjord utredning (SOU 2014:23, s. 906), att om en uppgift kan komma att användas i landstingets verksamhet, vilket är fallet med en kommentar, är den en allmän handling. Vid en samverkansförhandling den 18 september förklarade sig SACO-facken därför oeniga med arbetsgivaren.

– Om det är en allmän handling skulle arbetsbelastningen öka, och då skulle vi få dra ned på antalet patienter som behandlas eller anställa extra läkare som sitter och läser igenom kommentarer, säger Anna Rask-Andersen.

Facken var också kritiska till att landstinget satsar resurser på ett eget hälsokonto samtidigt som en nationell lösning, det så kallade »HälsaFörMig«, håller på att utvecklas och där staten gått in med 240 miljoner kronor.

Benny Eklund vill dock inte säga om det är dessa invändningar som gjort att man drar tillbaka planerna.

– Jag vill inte göra en sådan värdering, utan bara konstatera att den samverkan vi haft lett till att vi fattat detta beslut.