– Läkarbristen i Norrbotten är inte längre ett glesbygdsproblem. En anledning till det är Sensias konkurs förra året som innebar en stor tillströmning av patienter och sämre arbetsmiljö ute på hälsocentralerna, säger Robert Svartholm, ordförande för Norrbottens läkarförening.

På Bergnäset – en av nio hälsocentraler i Luleå – blir Annika Andén den sjunde läkaren som slutar inom en ettårsperiod efter 20 år på samma arbetsplats.

– Jag vill inte sluta arbeta, men jag känner att det här går inte längre, säger hon till SvT:s Nordnytt.

– Jag tycker att situationen blivit så att jag inte längre kan se mina patienter i ögonen och inte heller mina kollegor, därför att det blivit en sådan arbetsbelastning. Det beror dels på att sex av mina kollegor redan har slutat det senaste året, dels på förändringar som hänt de senaste åren och särskilt det sista året, säger Annika Andén.

Sensia-konkursen – med 14 000 patienter i länet som plötsligt behövde nya familjeläkare – och nedskärningar inom distriktssköterskevården har lett till sämre arbetsmiljö, uppger Annika Andén.

Bergnäsets verksamhetschef Torbjörn Harr konstaterar för Nordnytt att primärvården har rekryteringssvårigheter och en tung arbetsmiljö.

– Man kan inte alltid sluta när man ska eller ta lunch när man ska – och att säkra den arbetsmiljön är någonting som vi jobbar hårt med. Men det är svårt när inte heller vikarietillgången är tillräcklig, säger Torbjörn Harr.

Robert Svartholm tycker att landstinget agerar för kortsiktigt vid hälsocentraler som saknar doktorer.

– Även distriktsläkare som verkar vid dessa arbetsplatser måste få en rimlig arbetsmiljö. När hälften av tjänsterna på Bergnäset var vakanta i våras hade man kunnat dela upp verksamheten i två delar och bemanna den ena med fasta läkare.

– Men det vågar landstinget tyvärr inte göra och då hamnar man ofta i en negativ spiral där ännu fler doktorer slutar, säger Robert Svartholm.