Som Läkartidningen rapporterat beslutade Arbetsmiljöverket i mars i år att åtalsanmäla Landstinget Västernorrland för brott mot arbetstidslagen, ATL. Detta efter att Ångermanlands läkarförening, ÅLF, vänt sig till myndigheten för att få straffavgift utdömd för att landstinget låtit läkare vid sjukhusen i Sollefteå och Örnsköldsvik arbeta övertid långt utöver de 200 timmar som lagen tillåter.

Förundersökningen har kommit så långt att polisen nu inleder förhör med ett 80-tal personer. Det handlar både om arbetstagare, dvs läkare, och om chefer och andra företrädare för arbetsgivarsidan.

– Förhören kommer att pågå två veckor framåt, sedan får vi se om det blir fler, säger Lars Andersson, chef för bedrägeri- och miljöbrottsroteln vid polismyndigheten i Västernorrland.

Arbetsmiljöverkets åtalsanmälan föregicks av en utdragen diskussion kring frågan om ATL:s övertidsregler över huvud taget gäller för läkare. Landstingets och SKL:s linje var att övertidsfrågorna regleras i kollektivavtalet, vilket skulle innebära att det är parterna själva och inte det allmänna som har tillsynsansvaret. Men Läkarförbundet påpekade att det inte finns några siffror för övertidsuttag i kollektivavtalet och ansåg att lagen därför gäller på den punkten.

Precis som Arbetsmiljöverkets åtalsanmälan kan åklagarens beslut att inleda en lång serie förhör med inblandade personer indirekt ses som ett stöd för den fackliga tolkningen.

– Jag tycker att det är bra att man utreder ATL-överdrag, och min förhoppning är att det leder till att vi får en bättre arbetsmiljö och att vi får fler som delar på jourerna, säger ÅLF:s ordförande Bo-Göran Widman.

Om förhören leder till att åklagaren beslutar väcka åtal riskerar landstinget att få betala straffavgift till staten motsvarande en procent av prisbasbeloppet per otillåten övertidstimme. Den ursprungliga anmälan gällde ca 5 000 timmar under åren 2010 och 2011. Den tvååriga preskriptionstiden för dessa timmar har dock löpt ut. I stället har nya timmar tillkommit, säger Bo-Göran Widman.

– Nu handlar det om närmare 8 000 timmar för 2012 och 2013.