Organisationen skriver i ett pressmeddelande att den tvingats avbryta nästan all verksamhet i Batangafo med »omedelbar verkan«. Cirka 40 personer har evakuerats.

– Under de senaste månaderna har vår personal stött på stora problem i arbetet på grund av bristande respekt för sjukvård i form av hot, säger Cecilia Greco, medicinsk rådgivare i området i ett uttalande på organisationens hemsida.

Tusentals människor har sökt skydd på sjukhusområdet på grund av oroligheterna i landet. I slutet av augusti skadades flera personer vid en skottlossning mellan militärer och afrikanska fredsbevarande styrkor (MISCA).

– Ännu fler flyktingar har kommit hit, nästan 3 000 personer befinner sig på sjukhuset. Vissa grupper försökte tillfångata muslimska patienter och hjälparbetare, säger Cecilia Greco.

Spänningarna har ökat i staden sedan början av augusti. Läkare utan gränsers personal har hotats och anställdas hus har plundrats. Organisationen uppger att de inte längre kan garantera personalens säkerhet. Endast ett fåtal, som är ansvariga för akutvård, mödravård samt vård av tuberkulos och hivpatienter, stannar kvar i Batangafo.

I april dödades tre medarbetare från Läkare utan gränser vid ett väpnat rån på organisationens sjukhus i Boguila. Flera skottskadades också svårt vid attacken, som beskrevs som helt oprovocerad.

Den 2 juni utsattes organisationen för ytterligare ett våldsamt rån. Fyra beväpnade män bröt sig in i ett av personalens hus i staden Ndélé som ligger i norra delen av landet. Efter den händelsen evakuerades delar av personalen.

 

Läs mer:

Sexton döda i attack mot Läkare utan gränsers sjukhus

Läkare utan gränsers insatser i Centralafrikanska republiken

Läkare utan gränser har arbetat i Centralafrikanska republiken sedan 1996 och har 1 631 internationellt och lokalt anställda. Organisationen driver sju projekt – i Batangafo, Boguila, Carnot, Kabo, Ndélé, Paoua och Zémio. Där får befolkningen basal hälso- och sjukvård, men även specialistvård som kirurgi, barn- och mödrahälsovård, behandling av hiv och tuberkulos.

Läs mer här