Webbenkäten, som gjordes på uppdrag av det europeiska parkinsonförbundet EPDA, besvarades av mer än 5 300 parkinsonpatienter och deras vårdare i 35 europeiska länder. Att fler patienter kommer till specialist snabbt är av avgörande beydelse, säger EPDAs ordförande Knut-Johan Onarheim i ett pressmeddelande:

– Tidig remiss till en specialist kan minska perioden av osäkerhet för en patient som väntar på en definitiv diagnos, minska antalet felaktiga diagnoser och möjliggöra en snabb start på behandlingen. I dag ser det inte ut så, och detta måste förändras snabbt.

Läkarens sätt att meddela parkinsondiagnosen lämnar också mycket övrigt att önska. Nära hälften av de tillfrågade patienterna bedömde detta som »dåligt« eller »mycket dåligt«, och vill att läkarna förbättrar sin förmåga att kommunicera.

En liknande patientenkät från USA understryker värdet av läkarens specialistkunskaper. Endast en tredjedel av de patienter som behandlades av en allmänläkare eller en allmänneurolog kände sig informerade om sin sjukdom, mot 92 procent av de som behandlades av en parkinsonspecialist.

– I dag behandlas många parkinsonpatienter av sina husläkare, säger neurologen Bastiaan Bloem som arbetat med den europeiska undersökningen. Antingen måste husläkarna lära sig mer om parkinsons symtom och behandling, eller så ska de remittera dessa patienter till en specialist.