En av Timothy Behrens bilder. Den visar hur två områden i hjärnbarken kan särskiljas på två olika sätt. Till vänster genom att de har olika kopplingar i hjärnan, till höger genom att de svarar på olika uppgifter.

Timothy Behrens får priset för att ha utvecklat metoder för att förutsäga och mäta vattens diffusion i hjärnan med diffusions-MRI. Det är av mycket stor betydelse för att kunna förstå både hjärnans utveckling och åldrandets patologi, skriver Karolinska institutet i ett pressmeddelande.

Lennart Nilsson Award delas ut av Karolinska institutet varje år sedan 1998 för vetenskaplig och medicinsk fotografi. Prissumman är 100 000 kronor.