Att tyda doktorns faktaspäckade beskrivningar är inte alltid så lätt. Därför erbjuds besökarna på stadsbiblioteket i Malmö kostnadsfri hjälp med att tolka sina patientjournaler.

Tjänsten är ny för i höst och pågår tills vidare på försök.

Det är distriktsläkaren Lena Bååth som står för tolkningen.

Så nu kan man slinka in efter boklånet och få några sjukvårdsråd?

– Nej så går det inte till. Besöket ska bokas i förväg och patienten ska ha med sig journalen utskriven på papper, säger Lena Bååth, som arbetar inom primärvården i Region Skåne.

– Det handlar inte heller om rådgivning utan om att få journalen förklarad på ett sätt som är lätt att förstå.

Lena Bååth betonar att hon inte kommer  att ge någon second opinion eller synpunkter på behandlingen, varken på den som har getts av andra läkare eller den som kan vara behövlig fortsättningsvis.

– Alla kommer att få tydlig information om att det är renodlad tolkningshjälp det handlar om.

En annan begränsing är att psykiatriska journaler inte kommer att tolkas.

Försöket på Malmö stadsbibliotek är såvitt känt det första i sitt slag i landet.

Varför håller ni till på biblioteket?

– Det är ett ställe dit alla går. Ett centrum för folkbildning. Det ligger bra till, säger Lena Bååth. Ibland kan det nog också vara en fördel att kunna träffa någon i neutral miljö, och att få prata med en annan än den som står för behandlingen.

– Vi har även diskuterat att besökarna efteråt ska kunna få hjälp av en bibliotekarie med att hitta lämplig litteratur om sin sjukdom och behandling.

Men patienten ska väl få journalen förklarad hos vårdgivaren?

– Absolut. Det här är inte någon ersättning för det. Men det är inte alltid tiden i vården räcker till på det sätt man skulle önska.

Skrivs de flesta patientjournaler på ett onödigt krångligt och fackbetonat sätt?

–  Nej, jag tror att de allra flesta som arbetar inom sjukvården vinnlägger sig om att uttrycka sig så att det ska kunna förstås av var och en. Det har vi ju också blivit uppmanade till av ledningen, säger Lena Bååth.

– Men det är inte alltid så lätt att uttrycka sig enkelt och begripligt, så jag tror ändå att det finns ett behov.

Varje biblioteksbesökare som bokat in sig får kostnadsfritt ett 45 minuters samtal kring patientjournalen.

Lena Bååth är specialist i allmänmedicin och infektionssjukdomar. Hon är också verksam inom läkarutbildningen vid Lunds universitet. Tolkningsservicen gör hon helt utan betalning. Det är hon själv som har kommit med idén.

Varför gör du det här?

– Dels för att jag sysslat mycket med mötet mellan vårdgivare och patient och vet att det är ett viktigt område, dels för att jag gärna vill göra något ideellt med min profession som underlag. I första hand vill jag se mig om i vardagen och fråga: »Vad kan jag göra för att förbättra för patienterna?«

Henrik Östlund, ordförande i Malmö Läkarförening, känner till att Stadsbiblioteket erbjuder journaltolkning.

– Det naturliga är, enligt min uppfattning, att patienten i första hand vänder sig till sin ansvariga doktor så att man kan prata igenom det som är oklart i första läget, säger Henrik Östlund. Om man därutöver ska ha ytterligare någon typ av tolkningsservice är det absolut avgörande att den leds av sakkunniga personer som kan ge korrekta upplysningar.

Räcker tiden på en vanlig mottagning till att svara på frågor om nätjournaler?

– Det här är ju ganska nytt. Hittills har det inte varit någon anstormning av patienter som läst sina journaler och vill veta mer. Framtiden kommer nog att visa om det finns ett behov.

Henrik Östlund tror inte att de sjukvårdsanställda i gemen har ändrat sitt sätt att uttrycka sig sedan nätjournalerna blivit tillgängliga för patienterna.

– Alla försöker nog uttrycka sig begripligt. Men journalen är ett arbetsverktyg. Och allt måste vara precist. Det handlar ju om säkerhet.