I Läkartidningens enkät till riksdagspartierna nyligen svarade Miljöpartiet dock så här på frågan om huruvida partiet vill verka för en fast läkarkontakt:

»Visst är det bra, men i dagens läge är det nästan utopiskt. Att minska behovet av hyrläkare måste till först, annars blir det ett slag i luften.«

Vid Läkarförbundets fullmäktigemöte i våras beslutade förbundet att »verka för en reglering, där det i samband med vård alltid finns en namngiven läkare med ansvar för patienten«.

Läs även:

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2014: Patientansvarig läkare tillbaka i ny form

Signerat: Läkarens yrkesansvar avgörande för god vård