I dag, torsdag den 11 september, undertecknade staten och universitetslandstingen ett nytt avtal för hur de 1,7 miljarder kronor som staten satsar på klinisk forskning ska fördelas.

Den främsta skillnaden jämfört med det nuvarande ALF-avtalet är att resursfördelningen med start från 2016 baseras på kvaliteten på den kliniska forskning som bedrivs. I ett första steg kommer enbart bibliometriska kriterier att användas, men från och med 2019 ska en mer utvecklad modell användas där även expertbedömningar samt indikatorer gällande forskningens förutsättningar och kliniska betydelse ska vägas in.

Det står också klart att det av utbildningsminister Jan Björklund tidigare lanserade begreppet universitetssjukvård nu etableras. Det handlar om den del av hälso- och sjukvården som är utformad specifikt för forskning och utbildning. För att få bedriva universitetssjukvård måste landstingen leva upp till högt ställda krav och miniminivåer. Det ska ske återkommande utvärderingar av verksamheten och staten kommer att kunna säga upp ALF-avtalet med landsting som inte åtgärdar brister i universitetssjukvården.

Det nuvarande ALF-avtalet sades upp 2009 av regeringen och löper ut vid årsskiftet.