Rådet består av 18 ledamöter, 16 av dem läkare, som har kunskaper i ämnesområden av betydelse för myndighetens arbete och som arbetar aktivt med läkemedelsfrågor. Rådet har ingen beslutande funktion utan ska komplettera Läkemedelsverkets egna medicinska och vetenskapliga kompetens.

– Vi får möjlighet till bra återkoppling på vår egen utveckling av vetenskapliga frågeställningar, metodologi och omvärldsanalysarbete, säger Bror Jonzon, ämnesområdesansvarig inom farmakoterapi på Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Det vetenskapliga rådet ersätter läkemedelsnämnden för humanmedicin som funnits sedan 1970-talet.