Det är föreningen Socialistiska läkare som tillsammans med aktörer som representerar andra personalkategorier i vården arrangerar en manifestation för förbättringar av arbetsmiljön i vård och omsorg. Kraven man riktar till den kommande regeringen och andra politiker är tillräckliga och väl prioriterade resurser, ett hållbart arbetsliv samt personalinflytande.

Manifestationen, som kallas Vårdvrålet, äger rum på söndag vid Sergels torg i Stockholm. De övriga arrangörerna, vid sidan av Socialistiska läkare, är studentuppropet Inte under 24 000, Barnmorskor för trygg och säker vård, Sjuksköterskor ryter ifrån samt Hemtjänstupproret.