Linn Bladh, utredare, Läkarförbundet.

Foto: Madeleine Ramberg Sundström

Varför gör ni den här satsningen?

– Vi vill skapa incitament hos arbetsgivarna att förbättra fortbildningen för läkarna. Vi kan konstatera att mängden fortbildning sjunker för varje år och nu vill vi sätta lite mer press genom att ranka arbetsgivarna på samma sätt som Sylf gör med sin AT-rankning.

Vilka kommer att få enkäten?

– Enkäten går ut till alla medlemmar som är specialister eller överläkare i anestesi, barnmedicin, bild- och funktionsmedicin, internmedicin, kirurgi eller psykiatri. Vi har valt specialiteter som är representerade på så gott som alla sjukhus, för att det ska bli en rättvisande jämförelse.

Vad kommer ni att fråga om?

– Vi kommer att fråga hur man bedömer de möjligheter till fortbildning som ges på arbetsplatsen i form av tid och finansiering, både när det gäller intern, extern och egen fortbildning.

Hur kommer resultatet att redovisas?

– Det kommer att redovisas en rankinglista på sjukhusnivå. Sedan tänker jag mig att vi kommer att prata med de sjukhus som ligger högst upp och höra hur de jobbar, för ligger man högt så bör det ju finnas en tanke och en plan bakom.

När kommer resultatet?

– Det är en kort enkät, bara tio frågor, för att den ska gå fort att besvara. Förhoppningsvis går den även fort att bearbeta, så jag gissar att det kan bli i mitten av november.