SKL har skickat ut en förfrågan till samtliga landsting och regioner för att få reda på hur vården har fungerat under sommaren. Resultatet visar att många har haft brist på personal. Flera vårdgivare uppger att det varit särskilt svårt att få tag på sjuksköterskevikarier. Men trots problemen har patientsäkerheten varit god, enligt SKL.

– Bättre och tidigare planering och fantastiska insatser från vårdens personal har dock bidragit till att patientsäkerheten kunnat upprätthållas, säger Mats Eriksson, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation i ett pressmeddelande.

För att lösa det ansträngda bemanningsläget har bland annat arbetsuppgifter flyttats inom arbetsgrupperna. Rekryteringen av andra yrkesgrupper som socionomer, farmaceuter, sjukgymnaster och städpersonal har också ökats på en del håll, för att sjuksköterskorna ska kunna koncentrera sig på de mest nödvändiga arbetsuppgifterna.

Anställda har fått extra ersättning för att flytta sin semester eller ta övertidstimmar. Medarbetare som gått i pension har också fått olika erbjudanden för att lockas tillbaka över sommaren.

Enligt SKL har landstingen haft bättre framförhållning den här sommaren, jämfört med tidigare somrar.
– Därför har samarbetet med bland annat kommunernas vård och mellan vårdens olika verksamheter fungerat bättre, säger Mats Eriksson.

Flera landsting säger att de redan har börjar planera för att lösa bemanningen nästa sommar. Bra, enligt SKL som dock påminner om vikten av att även arbeta med att få en bra grundbemanning.

Under sommaren har det kommit larmsignaler från flera håll i landet. Tidigare i veckan skrev till exempel Dagens Nyheter, DN, om att akutmottagningarna i Stockholm haft en ovanligt tuff sommar. Detta trots att politikerna lade 60 extra miljoner på vården, varav hälften till akutsjukhusen, i sommar. Var tredje patient har fått vänta längre än fyra timmar på Stockholmsakuterna. På Karolinska universitetssjukhusets akutmottagningar har över 300 avvikelserapporter kommit in, uppger DN. 300 fler patienter kom till Södersjukhusets akutmottagning under juli jämfört med samma period sommaren 2013.

– Vi har haft fler patienter, färre vårdplatser och långa väntetider för äldre till geriatrik på andra kliniker, säger Marie Bennermo, chefläkare på Södersjukhuset, till DN.

På akutmottagningen på Gävle sjukhus uppges sommaren också ha varit stressig. Inför sommaren skickade 60 läkare på akutmottagningen en varning till sjukhusledningen (LT 2014-04-02) och verksamhetschefen slutade i protest (LT 2014-04-08).

Ett annat exempel är Gotland, där betydligt fler och sjukare patienter än vanligt sökt sig till vården den här sommaren. Det har lett till hög arbetsbelastning för personalen på både vårdcentraler och akutmottagningen i Visby. Beläggningsgraden har också varit ovanligt hög inom både den somatiska och psykiatriska slutenvården.

Enligt hälso- och sjukvårdsförvaltningen har det lett till inställda operationer och längre väntetider. Några medarbetare har även fått bryta semestern. Förvaltningen utvärderar nu konsekvenserna, för att vara bättre rustad nästa sommar.