René Amalberti är professor i medicin och patientsäkerhetsexpert vid Haute Autorité de Santé, en kunskapsmyndighet för den franska sjukvården. Han talade inför 2 200 deltagare vid öppnandet av den nationella patientsäkerhetskonferensen, som hålls den här veckan på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Sjukvården är inne i en snabb förändring och kommer att se radikalt annorlunda ut om femton år, sade han och pekade på några exempel:

– Sjukvården har drastiskt förbättrats, och fler överlever exempelvis cancer. Detta innebär att många fler åldras med en sjukdom. Och många av dessa drabbas av ytterligare sjukdomar och åldras med samsjuklighet.

– Samtidigt kortas tiden på sjukhus. I dag är genomsnittstiden som en patient stannar på sjukhus 4 dagar i Europa, mot 7 dagar för inte så länge sedan. Och i framtiden kan vi förvänta oss att den blir endast 1,5 dag.

Denna utveckling kommer att medföra stora förändringar i sjukvårdens organisation, hävdar han:

– Modellen med allt större sjukhus har nått sitt slut. De närmaste 10–15 åren kommer att handla om att minska sjukhusens storlek. I framtiden kommer en större del av vården att ske utanför sjukhusen, nära patienten, i en utbyggd primärvård med fler specialistläkare.

Samtidigt blir det allt fler kroniker, patienter som åldras med en eller flera sjukdomar och som kanske är inne i sjukvårdssystemet under tjugo år. Många av dessa patienter blir experter på sin egen sjukdom, något som sjukvården måste bli bättre på att ta till vara.

Men denna verklighet är också en utmaning för patientsäkerheten, säger René Amalberti:

– Hittills har vi organiserat patientsäkerhetsarbetet utifrån att patienten har en sjukdom. Den synen måste vi lämna, om vi ska kunna svara mot behoven hos en växande andel åldrande befolkning med samsjuklighet – annars får vi jätteproblem.

Den framtida sjukvård som René Amalberti skisserar påverkar patientsäkerheten på flera sätt, förutom att de multisjuka äldre blir fler. När sjukhusen blir mindre kommer det att bli färre vårdrelaterade infektioner, tror han. Å andra sidan riskerar problemen med dålig samordning mellan olika vårdgivare att öka.

Det här är frågor som diskuteras i hela den rika delen av världen, säger han:

– Under 15 år framåt rör vi oss mot ett nytt system, som vi ännu inte vet hur det kommer att se ut. Det behövs mycket debatt. Men förändringen kommer att bli smärtsam, och den kommer att innebära mycket arbete för sjukvårdens personal.