Socialdemokraterna satsar lika mycket som regeringen, 500 miljoner per år, på cancervården, med fokus på att öka tillgängligheten. Man vill införa en garanti som säger att behandling ska påbörjas senast fyra veckor efter en cancerdiagnos.

Den största delen av satsningen, 2,1 miljarder, satsats på personal och resurser i vården. Man vill bland annat tillskapa 5 000 ettåriga traineejobb för ungdomar i sjukvården, där arbete och utbildning kombineras. Man vill också öka platserna på både grundutbildningen och specialistutbildningen för sjuksköterskor. Sjuk- och undersköterskor ska erbjudas studielön under specialistutbildningen.

Vidare vill Socialdemokraterna ersätta vårdgarantin med ett patientkontrakt som omfattar alla delar i behandlingen och talar om inom vilken tidsrymd de ska ges.

För att minska den administrativa bördan i vården vill man ta fram ett handlingsprogram tillsammans med de fackliga organisationerna.

Kvalitetslagar ska införas för att hindra att företag i välfärdssektorn drar ned på personal för att göra vinst. Och en stopplag för privatisering av universitetssjukhus ska införas.