Maria Forssén

– Vi ska ju inte jobba i länderna där vi läser. Det som vi utlandsutbildade missar är hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar. Därför är det viktigt för oss att få in en fot tidigt, säger Maria Forssén.

Hon är ordförande i MSF Utland och ska snart börja sitt femte år på läkarutbildningen i Cluj-Napoca i Rumänien.

AT-tjänstgöring ingår inte i majoriteten av de utländska läkarutbildningarna. Därför kan steget från legitimation till klinisk tjänstgöring bli tvärt för många utlandsutbildade. Brist på kontakter och erfarenhet av svensk sjukvård kan också leda till att det blir svårare att få en ST-placering i Sverige.

– Arbetsgivaren tittar på vad du har för erfarenhet: vad du har gjort för praktik och vilka extrajobb du har haft, säger Maria Forssén.

MSF Utland ordnar en årlig kongress där studenterna kan möta framtida arbetsgivare och exempelvis skaffa sig en praktikplats. Föreningen arbetar däremot inte aktivt för att få landstingen att sluta avtal med utländska universitet.

– Vi vill att det ska bli så rättvist som möjligt, inte att studenterna vid ett visst universitet har ensamrätt till sommarpraktik vid ett landsting, säger Maria Forssén.

Förutom bristen på kontaktnät har försäkringsfrågan nämnts som ett hinder. I Sverige är studenterna försäkrade via sitt lärosäte. Så är det inte för dem som läser i utlandet. Därför arbetar MSF Utland och Läkarförbundet med att ta fram en lösning. I nuläget kan utlandsstudenterna teckna en försäkring via MSF, men den riktar sig egentligen till legitimerade läkare.

– Vi jobbar med att ta reda på vad de olika landstingen vill att försäkringen ska innehålla så vi kan specificera mer exakt vad som krävs för studenterna, säger Maria Forssén.

Läs även:

Västerås + Wroclaw – sant

Nytt samarbete mellan Jönköping och Rumänien

MSF Utland

MSF Utland är en del av Medicine studerandes förbund, som i sin tur är Sveriges läkarförbunds studentförbund. MSF Utland bildades 2008 efter att antalet svenskar som läser medicin i utlandet hade ökat under flera år. Sedan dess har 16 lokalföreningar startat i bland annat Polen, Rumänien, Danmark, Litauen och Kroatien.

 

Antalet läkar­studenter som studerar utomlands

Totalt 2 919 svenska läkarstudenter studerade i utlandet med studiemedel 2013/14:

1. Polen: 1 114

2. Rumänien: 416

3. Danmark: 365

4. Ungern: 227

5. Lettland: 196

6. Tjeckien: 116

7. Storbritannien: 79

8. Slovakien: 59

9. Litauen: 54

10. Norge: 53

Källa: Centrala studiestödsnämnden, CSN