Folkhälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag och 1,5 miljoner kronor för att ordna mötet som äger rum i Sverige den 2–3 december i år. Det handlar om tekniska experter som ska träffas för att avhandla hur man kan åstadkomma en global övervakning av resistensläget.

Mötet är en del i arbetet som ett antal länder gör när det gäller att stötta Världshälsoorganisationen, WHO, i framtagande av en global handlingsplan mot antibiotikaresistens inför Världshälsoförsamlingen i maj 2015. Att en sådan plan ska tas fram följer av ett beslut vid Världshälsoförsamlingen i år, på initiativ från bland annat Sverige och Storbritannien.

Antibiotikaresistens är ett av Sveriges fem prioriterade samarbetsområden med WHO.