En rad olika regelverk är relevanta när hundar släpps in i vården. Det handlar om miljö- och hälsoskydd, patientsäkerhet, arbetsmiljö, djur- och smittskydd. Vägledningen, som publicerats på Socialstyrelsens webbplats, ger en översikt och tar även upp riskbedömningar och systematiskt kvalitetsarbete.

Det är Socialstyrelsen i samverkan med Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och Jordbruksverket som har tagit fram vägledningen.

Läs mer:

Vårdhunden Livia tröstar både barn och anhöriga

Vovven ny medarbetare i vården