Den nya studien är mycket omfattande. Svenska forskare har studerat 39 805 personer i åldrarna mellan 20 och 90 år, som inte hade hjärtsvikt när studien började 1997. Forskarna uppskattade deltagarnas fysiska aktivitet i början av studien, och följde dem sedan för att se hur denna var relaterad till senare risk att drabbas av hjärtsvikt.

Resultaten visar att den grupp som rörde sig mest på fritiden löpte 46 procent lägre risk att drabbas av hjärtsvikt än de som var minst aktiva. För att tillhöra lågriskgruppen krävs antingen att man tränar hårt minst 30 minuter om dagen, eller att man ägnar minst en timme om dagen åt måttlig aktivitet, till exempel joggning eller simning.

– Du behöver inte springa ett maraton för att tillgodogöra dig fördelarna med fysisk aktivitet – även motion på ganska låg nivå kan ge positiva effekter, säger Kasper Andersen, läkare vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet, i ett pressmeddelande från universitetet.

– Fysisk aktivitet minskar många av riskfaktorerna för hjärtsjukdom, vilket i sin tur sänker risken för att utveckla hjärtsvikt och andra hjärtsjukdomar.

Hjärtsvikt är en vanlig och allvarlig sjukdom, som står för omkring två procent av de totala vårdkostnaderna i industrialiserade länder. Risken att dö inom fem år efter diagnos är 30 till 50 procent.