Att mässling blivit så ovanligt i Sverige som det är i dag gör att vårdpersonal sannolikt inte alltid överväger diagnosen hos personer med feber och utslag. Det konstaterar Folkhälsomyndigheten efter att minst tre fall av mässling missats under året, med resultatet att andra sjukhuspatienter exponerats och i några fall smittats. I ett fall misstänktes patientens utslag i stället bero på en antibiotikareaktion.

Folkhälsomyndigheten går därför ut med en uppmaning till vårdpersonal att alltid tänka på och ta prov för mässling när personer söker för utslag och feber, framför allt i kombination med torrhosta eller konjunktivit.