I en granskning som gjordes av Sveriges Radios »Kaliber« i våras fann man bland de totalt 585 lex Maria-beslut som fattades 2013 35 dödsfall och 24 allvarliga vårdskador helt eller delvis kopplade till personal- och vårdplatsbrist.

Tidningen Sjukhusläkaren har nu gått vidare och begärt ut samtliga händelseanalyser som gjordes i samband med de 59 fallen. Syftet har varit att se i hur många av fallen just vårdplatsbrist varit en avgörande faktor.

Enligt tidningen har i 17 av dödsfallen och i nio av de svåra vårdskadorna vårdplatsbrist spelat en avgörande roll för utgången. Det är framför allt brist på intermediärvårdsplatser samt olika typer av intensivvårdsplatser (torax-, centralintensiv-, neurointensiv- m.m.) som ligger bakom dödsfall, men även platsbrist på förlossningsavdelningar, ortopedavdelningar, medicinakuter och neurokirurgiska avdelningar.