Infektionskliniken på sjukhuset förbereder sig för att ta hand om eventuella ebolasmittade patienter. Personalen har bland annat fått öva på att ta på och av de heltäckande skyddskläderna. Under övningarna visade sig flera brister. Rätt storlekar saknades och skyddskläder gick sönder när personalen skulle ta på sig dem, skriver Sydsvenskan.

– Munskydd och handskar fungerar huvudsakligen bra. Det är vid avklädning som hättan går sönder, säger infektionsklinikens chef Peter Lanbeck till tidningen. 

Nya, mer hållbara dräkter kommer nu köpas in.

Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, säger att han inte blev oroad när han fick veta vad som hänt. Snarare tvärtom.

– Det är klart man hoppas att allt ska fungera – men det gör det sällan. Min första reaktion var att det är jättebra att man testat detta. Det är precis så man ska göra. Då kan man hitta problemen och lösa dem innan utrustningen behövs på allvar.

Han uppmanar andra landsting och sjukhus att ta efter Skånes universitetssjukhus exempel.
– Det är viktigt att man inventerar utrustningen. Har man samma typ av utrustning och problem och har man den nivå av förberedelse som man behöver ha?

Inger Andersson von Rosen, sakkunnig läkare på Socialstyrelsen, reagerar på samma sätt som Anders Tegnell.
– Jag blev jätteglad över att höra att de har övat och upptäckt detta för då kommer de förstås att åtgärda det, säger hon.

Enligt henne kommer Socialstyrelsen inte vidta några särskilda åtgärder eller nya rekommendationer efter det som hänt. Landstingen sköter upphandlingen av den egna skyddsutrustningen. Det är även deras ansvar att se till att utrustning fungerar och att personalen är väl förberedd.

– Har man skyddsutrustningen så förutsätter det att man är väl bekant med hur man ska använda den och att den är anpassad till personalen. Det går inte att göra en utrustning som passar till alla, utan den måste vara individanpassad.Hon poängterar dock att dräkterna i sig inte ger ett  säkert skydd om de används på fel sätt. Socialstyrelsen uppmanar därför till att öva.


– Man ska vara extremt bekant med proceduren. Det är enormt viktigt, all erfarenhet pekar på det. Fungerar det inte i vardagen, så kommer det inte heller fungera i en krissituation, säger Inger Andersson von Rosen. 

Att ta av sig skyddsdräkten är det mest riskfyllda momentet.

– Det är förstås bedrövligt om dräkterna går sönder, då är något genuint fel. Men även om de inte gör det är det ett väldigt kritiskt moment. Man måste göra allt i exakt rätt ordning.

Fler artiklar i Läkartidningen om ebola-utbrottet