Beslutet fattades av regeringen under torsdagen. Risken för ett svenskt ebolafall är dock fortsatt mycket liten.

– Det finns en god beredskap i Sverige för att hantera ebolafall. Dagens beslut handlar om att säkra att landstingen har tillgång till alla verktyg för att bekämpa smittspridning om vi skulle få ett svenskt fall, säger Agneta Karlsson, statssekreterare hos folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.

I slutet av förra veckan skickade Socialstyrelsen in en begäran om att göra en ändring så att ebola, som tidigare räknats som allmänfarlig sjukdom, klassas som en samhällsfarlig sjukdom. I gruppen finns sedan tidigare även sars och smittkoppor.

Samhällsfarliga sjukdomar regleras i smittskyddslagen. Det innebär att de är allmänfarliga sjukdomar som skulle få förödande konsekvenser för viktiga samhällsfunktioner om de sprids. För att förhindra smittspridning krävs extraordinära smittskyddsåtgärder, som att sätta personer som misstänks vara smittade i karantän eller spärra av ett geografiskt område.

Under torsdagen fick Mali sitt första konstaterade fall av ebola, en tvåårig flicka. Samtidigt har Världshälsoorganisationen, WHO, förklarat både Senegal och Nigeria fria från ebola. 

Ebolaviruset dök upp i Nigeria den 20 juli när en smittad man från Liberia flög till Lagos. Mannen dog fem dagar senare, men smittade 19 personer varav 7 dog. Men landet lyckades stoppa ytterliga smittspridning.

Senegal fick sitt första – och enda – konstaterade ebolafall den 29 augusti i år. Det var en ung man som reste till Dakar via Guinea där han varit i direktkontakt med en ebolasjuk. Mannen tillfrisknade dock. 74 personer som varit i kontakt med mannen hölls under uppsikt, men ingen av dem insjuknade.

Fler artiklar i Läkartidningen om ebola-utbrottet