Det blev en pojke, frisk och med en vikt på 1 775 gram, som blev första barnet att födas efter en livmodertransplantation. Barnet förlöstes vid Sahlgrenska universitetssjukhuset med kejsarsnitt redan i graviditetsvecka 32 på grund av att modern utvecklat preeklampsi.

– Orsaken till att kvinnan drabbades av preeklampsin är inte känd, men det kan bero på att kvinnan fått immundämpande behandling i kombination med att hon sedan födelsen saknar en njure. Även åldern på den donerade livmodern kan ha påverkat. Preeklampsi är också generellt vanligare bland kvinnor som blivit gravida genom IVF-behandling, säger professor Mats Brännström som leder forskningsprojektet, i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Livmodern var donerad av en 61-årig kvinna som inte var släkt med modern.

Av pressmeddelandet framgår också att kvinnan haft tre milda avstötningsreaktioner, varav en under graviditeten, då hon fick immundämpande behandling.

– Eftersom vi sytt in livmoderns blodkärl i kroppens egna blodkärl fanns det farhågor om att blodtillförseln till och från livmodern möjligen kunde påverkas under graviditeten. Våra kontroller har inte noterat några avvikelser hos vare sig fostret eller den blivande mamman, och graviditeten har följt alla normala kurvor, säger Mats Brännström i pressmeddelandet.

Läs mer: Transplantation av livmoder ännu på försöksstadiet, artikel av Mats Brännström med flera i Tema fertilitet i Läkartidningen nr 18–19/2014