Stockholm växer. Mellan 2010 och 2020 väntas befolkningen i länet öka med 350 000 personer, vilket ställer stora krav på hälso- och sjukvården. Flera sjukhus byggs just nu om och Nya Karolinska Solna ska ta emot sin första patient 2016.

– Man har konstaterat att man har en förväntad ökning av kostnadsläget, men man tillskjuter bara medel för en del av det, säger Yvonne Dellmark som är läkare vid Reumatologen 
på Karolinska universitetssjukhuset.

Stockholms läkarförening har, via Saco, tillsammans med Vårdförbundet skickat en skrivelse till landstingspolitikerna apropå landstingets planering för framtiden. Än så länge handlar det bara om ett underlag till nästa års budget. Ingenting har klubbats. Underlaget innebär att det generella kravet på två procents effektiviseringar, som funnits inskrivet sedan 2009, ska stå kvar i budgeten även för 2015.

– Man har kvar ett effektiviseringskrav samtidigt som man går in i genomförandefasen av framtidens hälso- och sjukvård med ett oförändrat produktionskrav på verksamheterna. Vi tror att det är ett helt omöjligt uppdrag, säger Yvonne Dellmark och fortsätter:
– Det behövs snarare extra resurser. Eller åtminstone oförändrade resurser. Man kan förhoppningsvis arbeta mer effektivt när alla lokaler är klara, när vi flyttat klart och när patientflödena är optimerade. Men vi är inte där än.

Fackförbunden varnar i brevet för att patientsäkerheten kan äventyras om budgetunderlaget blir verklighet.

– När man får en omöjlig budget, slutar det med röda siffror och panikåtgärder i slutet av året som gör att man slår sönder fungerande strukturer och inte riktigt kan planera för framtiden, säger Yvonne Dellmark.

Fackförbunden har ännu inte fått något svar på skrivelsen.

Den 21 oktober håller landstingsfullmäktige sitt första sammanträde. Då ska ordförande, landstingsråd och ledamöter i landstingsstyrelsen utses. Alliansen ser ut att behålla makten, men styret blir svagt. Den senaste mandatperioden har de haft 85 mandat mot oppositionens 64. Nu har alliansen 71 mandat och oppositionen 69. Sverigedemokraterna har en stark vågmästarroll med 9 mandat.  

– I målet att få en stabil framtidens hälso- och sjukvård tror jag ändå att politikerna ligger relativt nära varandra. De borde gemensamt kunna komma fram till en budget, säger Yvonne Dellmark.

Budgeten ska behandlas av landstingsstyrelsen den 25 november.