Professuren är placerad på KTH, men forskningen skulle bedrivas i nära samarbete med Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet. Avsikten var att bygga upp ett forskningsprogram i världsklass, deklarerade Richard Cook i en intervju med Läkartidningen när han tillträdde tjänsten (se LT nr 20-21/2012).

I dag finns, förutom doktorander och professor, fyra anställda forskare på cirka 3,5 heltider. Men nu ska deras anställningar upphöra, enligt ett beslut som dekanen Hans Hebert fattat i slutet av augusti. Det avslöjar tidningen Sjukhusläkaren.

Det uppgivna skälet till beslutet är arbetsbrist som en följd av brist på medel. Både KTH och Stockholms läns landsting har anslagit pengar till forskargruppen för de första tre åren, men efter det är läget mer osäkert.

– Varenda forskningsledare måste vara medveten om att man på sikt måste dra in sina egna medel, säger Hans Hebert till Sjukhusläkaren.

Richard Cook säger till tidningen att ingen från skolledningen har informerat honom om att det ekonomiska läget skulle vara så ansträngt.

– Det finns inget intresse för patientsäkerhet på KTH, säger han. Beslutet eliminerar alla på KTH med någon kunskap om patientsäkerhet. Dessutom togs beslutet utan att rådgöra med någon av de inblandade eller med professorn.