Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister. Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

Redan samma dag som han utnämndes bjöd folkhälso- och sjukvårdsministern Gabriel Wikström in Läkarförbundet till departementet. På måndagen träffade Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande och Per Johansson, chef för förbundets avledning för politik och profession, ministern och statssekreteraren Agneta Karlsson.

– Vi överlämnade vårt folkhälsopolitiska program och förde fram vikten av att det blir verklighet av det man säger om professionens delaktighet, och att professionen involveras i de initiativ som kommer, till exempel kommissionen för jämlik hälsa, arbetet med kvalitetsregistren och den strategiskt viktiga frågan om kompetensförsörjningen, säger Heidi Stensmyren.

En sak som ministern själv tog upp gällde ambitionen i regeringsförklaringen att göra nationella riktlinjer bindande. Förslaget har ifrågasatts och Gabriel Wikstöm ville veta hur Läkarförbundet ser på saken.

– Vårt svar var att vi har svårt att se att man kan lagstifta om krav på strikt implementering av nationella riktlinjer. Man behöver uppdaterade och användarvänliga dokument och det tar lång tid att få fram en nationell riktlinje. Vi lyfte vi fram att man bör använda specialitetsföreningarnas behandlingsrekommendationer i större utsträckning.

Gabriel Wikström tog även frågan om behovet nivåstrukturering av den högspecialiserade vården, berättar Heidi Stensmyren.

– Vård medskick var att nivåstrukturering är en fråga man behöver ta i, men att det är en komplicerad fråga, eftersom man samtidigt måste se vilka miniminivåer som behövs för att upprätthålla akutsjukvård på sjukhusen och hur det ska docka ihop med kompetensförsörjningen.

Mer i detalj hur en sådan strukturering ska genomföras gick man inte in på, men från Läkarförbundets sida påpekade man att det är svårt att erbjuda likvärdig vård med dagens 21 olika huvudmän, och Heidi Stensmyren upplevde att regionfrågan låg i luften.

– Jag tippar att regionfrågan kommer upp på bordet snabbare än vi tror, inte första året men under mandatperioden, för ska man ta i nivåstruktureringen måste man titta på hur det hanteras av landstingen.

En för Läkarförbundet viktig fråga där Heidi räknar med att det kommer initiativ snart gäller tillgången på specialistläkare, där det handlar om att ta ett ökat nationellt grepp kring utbudet av ST-tjänster.

– Man märkte tydligt att den frågan har man redan börjat jobba med.