Handläggningstiden har varit oacceptabelt lång, fastslår JK. IVO får också kritik för att inte ha svarat läkaren när han, ett år efter att anmälan gjorts, klagade på handläggningstiden.

Det hela började med att en anhörig till en patient anmälde läkaren – en specialist i allmänmedicin – till Socialstyrelsen hösten 2012. Socialstyrelsen öppnade omedelbart ett tillsynsärende. Läkaren ombads lämna ett yttrande, vilket han gjorde.
Sedan blev det, enligt läkaren, knäpptyst. När ett år hade gått skrev han ett brev, där han utryckte sitt missnöje och krävde ett besked före ett visst datum. Vid den tidpunkten hade IVO tagit över alla pågående klagomål från Socialstyrelsen.

När läkaren inte fick något svar, anmälde han den segdragna handläggningen till JK. Han vill även ha 40 000 kronor i skadestånd.

IVO skriver i sitt svar att man förstår att den långa handläggningstiden skapar frustation och ber om ursäkt för att läkaren inte kontaktats efter att han skrev sitt brev.

Enligt IVO och Socialstyrelsen beror den långa handläggningstiden på att Socialstyrelsen fick ta över flera tusen pågående ärenden från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd när patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. Samtidigt har ett stort antal nya klagomål strömmat in vilket gjort att ärendehögarna – liksom handläggningstiderna – har växt.

Men JK riktar kritik mot IVO och kallar handläggningstiden «oacceptabelt lång». Enligt JK är den besvärliga arbetssituationen ingen ursäkt. När det gäller skadeståndsanspråket vill man dock vänta med att ta ställning eftersom klagomålsärendet fortfarande inte är avslutat.

Läs mer: 

Läkare anmäler seg handläggning

VO ska utreda färre ärenden och snabbare

Patientnämnder vill inte ta IVO:s ärenden

Patientklagomål ska utredas

Bristande IT-system hos IVO

Bättre rättsäkerhet krävs vid IVO:s handläggning av patientklagomål