Ansökan från SSVS om att få bli egen specialitetsförening sammanfaller med att specialiteten, i dag en grenspecialitet, föreslås bli basspecialitet i den nya specialitetsindelning som förväntas träda i kraft i mars nästa år.

Kriterierna för att upptas som en egen specialitetsförening är att man är en riksomfattande sammanslutning av läkare som är verksamma inom samma specialitet eller grupp av specialiteter, enligt Socialstyrelsens specialitetsindelning.